Friday, November 16, 2012

Vizualet jo Vizuale - liber me poezi ne shqip - iTunes

"Vizualet jo Vizuale" (libër me poezi në shqip) është tashmë i disponueshëm në iTunes. (për iBooks, në iPhone/iPad)

"Vizualet jo Vizuale" (poetry book in Albanian) is now available on iTunes.

Lidhjet kryesore / Main links: 

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301724536
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301724536
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301724536
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301724536
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301724536

Të gjitha lidhjet / All links:

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301724536
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301724536
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301724536
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301724536
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301724536
Germany:http://itunes.apple.com/de/book/isbn9781301724536
Austria:http://itunes.apple.com/at/book/isbn9781301724536
Belgium:http://itunes.apple.com/be/book/isbn9781301724536
Bulgaria:http://itunes.apple.com/bg/book/isbn9781301724536
Cyprus:http://itunes.apple.com/cy/book/isbn9781301724536
Czech Republic:http://itunes.apple.com/cz/book/isbn9781301724536
Denmark:http://itunes.apple.com/dk/book/isbn9781301724536
Estonia:http://itunes.apple.com/ee/book/isbn9781301724536
Finland:http://itunes.apple.com/fi/book/isbn9781301724536
Greece:http://itunes.apple.com/gr/book/isbn9781301724536
Hungary:http://itunes.apple.com/hu/book/isbn9781301724536
Ireland:http://itunes.apple.com/ie/book/isbn9781301724536
Italy:http://itunes.apple.com/it/book/isbn9781301724536
Latvia:http://itunes.apple.com/lv/book/isbn9781301724536
Lithuania:http://itunes.apple.com/lt/book/isbn9781301724536
Luxembourg:http://itunes.apple.com/lu/book/isbn9781301724536
Malta:http://itunes.apple.com/mt/book/isbn9781301724536
Netherlands:http://itunes.apple.com/nl/book/isbn9781301724536
Norway:http://itunes.apple.com/no/book/isbn9781301724536
Poland:http://itunes.apple.com/pl/book/isbn9781301724536
Portugal:http://itunes.apple.com/pt/book/isbn9781301724536
Romania:http://itunes.apple.com/ro/book/isbn9781301724536
Slovakia:http://itunes.apple.com/sk/book/isbn9781301724536
Slovenia:http://itunes.apple.com/si/book/isbn9781301724536
Spain:http://itunes.apple.com/es/book/isbn9781301724536
Sweden:http://itunes.apple.com/se/book/isbn9781301724536
Switzerland:http://itunes.apple.com/ch/book/isbn9781301724536
Brazil:http://itunes.apple.com/br/book/isbn9781301724536
Mexico:http://itunes.apple.com/mx/book/isbn9781301724536
Argentina:http://itunes.apple.com/ar/book/isbn9781301724536
Bolivia:http://itunes.apple.com/bo/book/isbn9781301724536
Chile:http://itunes.apple.com/cl/book/isbn9781301724536
Colombia:http://itunes.apple.com/co/book/isbn9781301724536
Costa Rica:http://itunes.apple.com/cr/book/isbn9781301724536
Dominican Republic:http://itunes.apple.com/do/book/isbn9781301724536
Ecuador:http://itunes.apple.com/ec/book/isbn9781301724536
El Salvador:http://itunes.apple.com/sv/book/isbn9781301724536
Guatemala:http://itunes.apple.com/gt/book/isbn9781301724536
Honduras:http://itunes.apple.com/hn/book/isbn9781301724536
Nicaragua:http://itunes.apple.com/ni/book/isbn9781301724536
Panama:http://itunes.apple.com/pa/book/isbn9781301724536
Paraguay:http://itunes.apple.com/py/book/isbn9781301724536
Peru:http://itunes.apple.com/pe/book/isbn9781301724536
Venezuela:http://itunes.apple.com/ve/book/isbn9781301724536
New Zealand:http://itunes.apple.com/nz/book/isbn9781301724536

Friday, November 9, 2012

Iluzione Pasagjere - poezi ne shqip - iTunes

"Iluzione Pasagjere" (libër me poezi romantike në shqip) është tashmë i disponueshëm në iTunes. (për iBooks, në iPhone/iPad)

Lidhjet kryesore:

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301212118
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301212118
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301212118
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301212118
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn978130121211

Të gjitha lidhjet:

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301212118
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301212118
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301212118
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301212118
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301212118
Germany:http://itunes.apple.com/de/book/isbn9781301212118
Austria:http://itunes.apple.com/at/book/isbn9781301212118
Belgium:http://itunes.apple.com/be/book/isbn9781301212118
Bulgaria:http://itunes.apple.com/bg/book/isbn9781301212118
Cyprus:http://itunes.apple.com/cy/book/isbn9781301212118
Czech Republic:http://itunes.apple.com/cz/book/isbn9781301212118
Denmark:http://itunes.apple.com/dk/book/isbn9781301212118
Estonia:http://itunes.apple.com/ee/book/isbn9781301212118
Finland:http://itunes.apple.com/fi/book/isbn9781301212118
Greece:http://itunes.apple.com/gr/book/isbn9781301212118
Hungary:http://itunes.apple.com/hu/book/isbn9781301212118
Ireland:http://itunes.apple.com/ie/book/isbn9781301212118
Italy:http://itunes.apple.com/it/book/isbn9781301212118
Latvia:http://itunes.apple.com/lv/book/isbn9781301212118
Lithuania:http://itunes.apple.com/lt/book/isbn9781301212118
Luxembourg:http://itunes.apple.com/lu/book/isbn9781301212118
Malta:http://itunes.apple.com/mt/book/isbn9781301212118
Netherlands:http://itunes.apple.com/nl/book/isbn9781301212118
Norway:http://itunes.apple.com/no/book/isbn9781301212118
Poland:http://itunes.apple.com/pl/book/isbn9781301212118
Portugal:http://itunes.apple.com/pt/book/isbn9781301212118
Romania:http://itunes.apple.com/ro/book/isbn9781301212118
Slovakia:http://itunes.apple.com/sk/book/isbn9781301212118
Slovenia:http://itunes.apple.com/si/book/isbn9781301212118
Spain:http://itunes.apple.com/es/book/isbn9781301212118
Sweden:http://itunes.apple.com/se/book/isbn9781301212118
Switzerland:http://itunes.apple.com/ch/book/isbn9781301212118
Brazil:http://itunes.apple.com/br/book/isbn9781301212118
Mexico:http://itunes.apple.com/mx/book/isbn9781301212118
Argentina:http://itunes.apple.com/ar/book/isbn9781301212118
Bolivia:http://itunes.apple.com/bo/book/isbn9781301212118
Chile:http://itunes.apple.com/cl/book/isbn9781301212118
Colombia:http://itunes.apple.com/co/book/isbn9781301212118
Costa Rica:http://itunes.apple.com/cr/book/isbn9781301212118
Dominican Republic:http://itunes.apple.com/do/book/isbn9781301212118
Ecuador:http://itunes.apple.com/ec/book/isbn9781301212118
El Salvador:http://itunes.apple.com/sv/book/isbn9781301212118
Guatemala:http://itunes.apple.com/gt/book/isbn9781301212118
Honduras:http://itunes.apple.com/hn/book/isbn9781301212118
Nicaragua:http://itunes.apple.com/ni/book/isbn9781301212118
Panama:http://itunes.apple.com/pa/book/isbn9781301212118
Paraguay:http://itunes.apple.com/py/book/isbn9781301212118
Peru:http://itunes.apple.com/pe/book/isbn9781301212118
Venezuela:http://itunes.apple.com/ve/book/isbn9781301212118
New Zealand:http://itunes.apple.com/nz/book/isbn9781301212118

Wednesday, November 7, 2012

Passenger Illusions on iTunes

"Passenger Illusions" (English version) is now available on iTunes store.

Main links:


USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301271115
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301271115
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301271115
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301271115
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301271115
Germany:http://itunes.apple.com/de/book/isbn97813012711


All links (full list for each iBookstore country):


USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301271115
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301271115
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301271115
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301271115
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301271115
Germany:http://itunes.apple.com/de/book/isbn9781301271115
Austria:http://itunes.apple.com/at/book/isbn9781301271115
Belgium:http://itunes.apple.com/be/book/isbn9781301271115
Bulgaria:http://itunes.apple.com/bg/book/isbn9781301271115
Cyprus:http://itunes.apple.com/cy/book/isbn9781301271115
Czech Republic:http://itunes.apple.com/cz/book/isbn9781301271115
Denmark:http://itunes.apple.com/dk/book/isbn9781301271115
Estonia:http://itunes.apple.com/ee/book/isbn9781301271115
Finland:http://itunes.apple.com/fi/book/isbn9781301271115
Greece:http://itunes.apple.com/gr/book/isbn9781301271115
Hungary:http://itunes.apple.com/hu/book/isbn9781301271115
Ireland:http://itunes.apple.com/ie/book/isbn9781301271115
Italy:http://itunes.apple.com/it/book/isbn9781301271115
Latvia:http://itunes.apple.com/lv/book/isbn9781301271115
Lithuania:http://itunes.apple.com/lt/book/isbn9781301271115
Luxembourg:http://itunes.apple.com/lu/book/isbn9781301271115
Malta:http://itunes.apple.com/mt/book/isbn9781301271115
Netherlands:http://itunes.apple.com/nl/book/isbn9781301271115
Norway:http://itunes.apple.com/no/book/isbn9781301271115
Poland:http://itunes.apple.com/pl/book/isbn9781301271115
Portugal:http://itunes.apple.com/pt/book/isbn9781301271115
Romania:http://itunes.apple.com/ro/book/isbn9781301271115
Slovakia:http://itunes.apple.com/sk/book/isbn9781301271115
Slovenia:http://itunes.apple.com/si/book/isbn9781301271115
Spain:http://itunes.apple.com/es/book/isbn9781301271115
Sweden:http://itunes.apple.com/se/book/isbn9781301271115
Switzerland:http://itunes.apple.com/ch/book/isbn9781301271115
Brazil:http://itunes.apple.com/br/book/isbn9781301271115
Mexico:http://itunes.apple.com/mx/book/isbn9781301271115
Argentina:http://itunes.apple.com/ar/book/isbn9781301271115
Bolivia:http://itunes.apple.com/bo/book/isbn9781301271115
Chile:http://itunes.apple.com/cl/book/isbn9781301271115
Colombia:http://itunes.apple.com/co/book/isbn9781301271115
Costa Rica:http://itunes.apple.com/cr/book/isbn9781301271115
Dominican Republic:http://itunes.apple.com/do/book/isbn9781301271115
Ecuador:http://itunes.apple.com/ec/book/isbn9781301271115
El Salvador:http://itunes.apple.com/sv/book/isbn9781301271115
Guatemala:http://itunes.apple.com/gt/book/isbn9781301271115
Honduras:http://itunes.apple.com/hn/book/isbn9781301271115
Nicaragua:http://itunes.apple.com/ni/book/isbn9781301271115
Panama:http://itunes.apple.com/pa/book/isbn9781301271115
Paraguay:http://itunes.apple.com/py/book/isbn9781301271115
Peru:http://itunes.apple.com/pe/book/isbn9781301271115
Venezuela:http://itunes.apple.com/ve/book/isbn9781301271115
New Zealand:http://itunes.apple.com/nz/book/isbn9781301271115

Friday, November 2, 2012

Iluzione Pasagjere - libri im i dyte

Lexoni këtu poezi të zgjedhura nga ky libër: Iluzione Pasagjere

--

Libri im i dytë (Iluzione Pasagjere) është tashmë në shitje!

Është një koleksion poezish romantike me dy pjesët e para ("Sy muzikorë shumëngjyrësh" dhe "Shfaqja e rrezeve të dritës") të frymëzuara nga njerëz realë (pasagjerë, të panjohur në autobuz/tren).

Pjesa e tretë është më e përgjithshme (d.m.th jo të frymëzuara komplet nga i njëjti person si dy pjesët e para). Titullohet njësoj si libri "Iluzione Pasagjere" por mund gjithashtu të titullohej "Pasagjerë të Jetës" ose "Pasagjerë të Ëndrrave".

Shihni faqet e zakonshme të Amazon (amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es) për librin e printuar.

Kësaj rradhe libri është në shitje dhe si version elektronik (për paisje si Apple Ipad/Iphone, Nook, Sony Reader, Kobo, etj) tek Smashwords:
https://www.smashwords.com/books/view/250362

Nëse formati i librit nuk ka probleme, atëhere libri mund të shitet direkt në dyqanet e Apple, Barnes and Noble, Sony, etj. (por mund të blihet që tani nga Smashwords më sipër)

Në faqen e Smashwords mund të shihni disa nga faqet e para falas.

Shpresoj t'ju pëlqejë.


Passenger Illusions - my second book

Read here selected poems from this book: Passenger Illusions

--

My second book is now available!

It is a collection of romantic poems with the first two parts ("Colorful Musical Eyes" and "The Appearance of Sunshine") inspired by real people (passengers, strangers on the bus/train). By the way, I've not been able to contact these people, although I think it would be nice for them to know.

The third part is more general (that is, not wholly inspired by a single person as the first two parts), but has the same theme. Its title is the same as the book: "Passenger Illusions" but it could also be titled "Passengers of Life" or "Passengers of Dreams".

Check the usual Amazon sites (amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es) for the print edition. It is also available for Amazon Kindle (ebook edition on Amazon).

This time it is also available for other e-readers (epub and other formats) at Smashwords:
https://www.smashwords.com/books/view/249998

Hopefully, if the review on smashwords goes well, it will be available directly on Apple iBookstore, and on other stores/devices (like for Nook, Sony Reader, Kobo, etc).

Meanwhile, previews are available on Amazon sites (check the Kindle edition) and on Smashwords.

Enjoy!