Friday, November 9, 2012

Iluzione Pasagjere - poezi ne shqip - iTunes

"Iluzione Pasagjere" (libër me poezi romantike në shqip) është tashmë i disponueshëm në iTunes. (për iBooks, në iPhone/iPad)

Lidhjet kryesore:

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301212118
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301212118
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301212118
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301212118
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn978130121211

Të gjitha lidhjet:

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301212118
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301212118
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301212118
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301212118
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301212118
Germany:http://itunes.apple.com/de/book/isbn9781301212118
Austria:http://itunes.apple.com/at/book/isbn9781301212118
Belgium:http://itunes.apple.com/be/book/isbn9781301212118
Bulgaria:http://itunes.apple.com/bg/book/isbn9781301212118
Cyprus:http://itunes.apple.com/cy/book/isbn9781301212118
Czech Republic:http://itunes.apple.com/cz/book/isbn9781301212118
Denmark:http://itunes.apple.com/dk/book/isbn9781301212118
Estonia:http://itunes.apple.com/ee/book/isbn9781301212118
Finland:http://itunes.apple.com/fi/book/isbn9781301212118
Greece:http://itunes.apple.com/gr/book/isbn9781301212118
Hungary:http://itunes.apple.com/hu/book/isbn9781301212118
Ireland:http://itunes.apple.com/ie/book/isbn9781301212118
Italy:http://itunes.apple.com/it/book/isbn9781301212118
Latvia:http://itunes.apple.com/lv/book/isbn9781301212118
Lithuania:http://itunes.apple.com/lt/book/isbn9781301212118
Luxembourg:http://itunes.apple.com/lu/book/isbn9781301212118
Malta:http://itunes.apple.com/mt/book/isbn9781301212118
Netherlands:http://itunes.apple.com/nl/book/isbn9781301212118
Norway:http://itunes.apple.com/no/book/isbn9781301212118
Poland:http://itunes.apple.com/pl/book/isbn9781301212118
Portugal:http://itunes.apple.com/pt/book/isbn9781301212118
Romania:http://itunes.apple.com/ro/book/isbn9781301212118
Slovakia:http://itunes.apple.com/sk/book/isbn9781301212118
Slovenia:http://itunes.apple.com/si/book/isbn9781301212118
Spain:http://itunes.apple.com/es/book/isbn9781301212118
Sweden:http://itunes.apple.com/se/book/isbn9781301212118
Switzerland:http://itunes.apple.com/ch/book/isbn9781301212118
Brazil:http://itunes.apple.com/br/book/isbn9781301212118
Mexico:http://itunes.apple.com/mx/book/isbn9781301212118
Argentina:http://itunes.apple.com/ar/book/isbn9781301212118
Bolivia:http://itunes.apple.com/bo/book/isbn9781301212118
Chile:http://itunes.apple.com/cl/book/isbn9781301212118
Colombia:http://itunes.apple.com/co/book/isbn9781301212118
Costa Rica:http://itunes.apple.com/cr/book/isbn9781301212118
Dominican Republic:http://itunes.apple.com/do/book/isbn9781301212118
Ecuador:http://itunes.apple.com/ec/book/isbn9781301212118
El Salvador:http://itunes.apple.com/sv/book/isbn9781301212118
Guatemala:http://itunes.apple.com/gt/book/isbn9781301212118
Honduras:http://itunes.apple.com/hn/book/isbn9781301212118
Nicaragua:http://itunes.apple.com/ni/book/isbn9781301212118
Panama:http://itunes.apple.com/pa/book/isbn9781301212118
Paraguay:http://itunes.apple.com/py/book/isbn9781301212118
Peru:http://itunes.apple.com/pe/book/isbn9781301212118
Venezuela:http://itunes.apple.com/ve/book/isbn9781301212118
New Zealand:http://itunes.apple.com/nz/book/isbn9781301212118

No comments:

Post a Comment