Tuesday, January 7, 2014

Τα Ορατά Αόρατα - The Visual Non Visuals (Greek Edition)

Το πρώτο μου βιβλίο είναι τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα.

My first book (The Visual Non Visuals) is now also available in the Greek language.

Libri im i parë (Vizualet jo Vizuale) është tashmë i disponueshëm dhe në gjuhën greke.


-- 
Links:

Amazon (print edition)
iTunes/iBookstoreSmashwords

Poezi Moderne - libri im i trete

Libri im i tretë me poezi titullohet "Poezi Moderne".

Është i ngjashëm në përmbajtje me librin tim të parë "Vizualet jo Vizuale", që do të thotë se nuk përmban vetëm poezi romantike si libri im i dytë "Iluzione Pasagjere" por është më i gjerë (poezi filozofike, për natyrën, për jetën, politike, etj). Është gjithashtu më i madh se librat e tjerë (më shumë poezi, më shumë faqe).

Mund ta gjeni në adresat e zakonshme të Amazon (amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es) për versionin e printuar. Gjithashtu libri është i disponueshëm në version elektronik (ebook) për Amazon Kindle (vetëm në anglisht).

Uroj t'ju pëlqejë!

--

Lidhje direkte për në Amazon.com:

"Poezi Moderne (versioni i printuar - shqip)"
"Modern Poetry - Kindle edition (anglisht)"

Modern Poetry - my third book

--

"Modern Poetry" is my third poetry collection.

It is similar in content to my first book: "The Visual Non Visuals", meaning that it does not only contain romantic poems like my second book "Passenger Illusions", but is more broad. It is also larger (more poems, more pages).

Check the usual Amazon sites (amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es) for the print edition. It is also available for Amazon Kindle (ebook edition on Amazon).

Enjoy!

--

Direct links to Amazon.com:

"Modern Poetry - print edition"
"Modern Poetry - Kindle edition"