Friday, November 16, 2012

Vizualet jo Vizuale - liber me poezi ne shqip - iTunes

"Vizualet jo Vizuale" (libër me poezi në shqip) është tashmë i disponueshëm në iTunes. (për iBooks, në iPhone/iPad)

"Vizualet jo Vizuale" (poetry book in Albanian) is now available on iTunes.

Lidhjet kryesore / Main links: 

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301724536
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301724536
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301724536
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301724536
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301724536

Të gjitha lidhjet / All links:

USA:http://itunes.apple.com/us/book/isbn9781301724536
Australia:http://itunes.apple.com/au/book/isbn9781301724536
United Kingdom:http://itunes.apple.com/gb/book/isbn9781301724536
Canada:http://itunes.apple.com/ca/book/isbn9781301724536
France:http://itunes.apple.com/fr/book/isbn9781301724536
Germany:http://itunes.apple.com/de/book/isbn9781301724536
Austria:http://itunes.apple.com/at/book/isbn9781301724536
Belgium:http://itunes.apple.com/be/book/isbn9781301724536
Bulgaria:http://itunes.apple.com/bg/book/isbn9781301724536
Cyprus:http://itunes.apple.com/cy/book/isbn9781301724536
Czech Republic:http://itunes.apple.com/cz/book/isbn9781301724536
Denmark:http://itunes.apple.com/dk/book/isbn9781301724536
Estonia:http://itunes.apple.com/ee/book/isbn9781301724536
Finland:http://itunes.apple.com/fi/book/isbn9781301724536
Greece:http://itunes.apple.com/gr/book/isbn9781301724536
Hungary:http://itunes.apple.com/hu/book/isbn9781301724536
Ireland:http://itunes.apple.com/ie/book/isbn9781301724536
Italy:http://itunes.apple.com/it/book/isbn9781301724536
Latvia:http://itunes.apple.com/lv/book/isbn9781301724536
Lithuania:http://itunes.apple.com/lt/book/isbn9781301724536
Luxembourg:http://itunes.apple.com/lu/book/isbn9781301724536
Malta:http://itunes.apple.com/mt/book/isbn9781301724536
Netherlands:http://itunes.apple.com/nl/book/isbn9781301724536
Norway:http://itunes.apple.com/no/book/isbn9781301724536
Poland:http://itunes.apple.com/pl/book/isbn9781301724536
Portugal:http://itunes.apple.com/pt/book/isbn9781301724536
Romania:http://itunes.apple.com/ro/book/isbn9781301724536
Slovakia:http://itunes.apple.com/sk/book/isbn9781301724536
Slovenia:http://itunes.apple.com/si/book/isbn9781301724536
Spain:http://itunes.apple.com/es/book/isbn9781301724536
Sweden:http://itunes.apple.com/se/book/isbn9781301724536
Switzerland:http://itunes.apple.com/ch/book/isbn9781301724536
Brazil:http://itunes.apple.com/br/book/isbn9781301724536
Mexico:http://itunes.apple.com/mx/book/isbn9781301724536
Argentina:http://itunes.apple.com/ar/book/isbn9781301724536
Bolivia:http://itunes.apple.com/bo/book/isbn9781301724536
Chile:http://itunes.apple.com/cl/book/isbn9781301724536
Colombia:http://itunes.apple.com/co/book/isbn9781301724536
Costa Rica:http://itunes.apple.com/cr/book/isbn9781301724536
Dominican Republic:http://itunes.apple.com/do/book/isbn9781301724536
Ecuador:http://itunes.apple.com/ec/book/isbn9781301724536
El Salvador:http://itunes.apple.com/sv/book/isbn9781301724536
Guatemala:http://itunes.apple.com/gt/book/isbn9781301724536
Honduras:http://itunes.apple.com/hn/book/isbn9781301724536
Nicaragua:http://itunes.apple.com/ni/book/isbn9781301724536
Panama:http://itunes.apple.com/pa/book/isbn9781301724536
Paraguay:http://itunes.apple.com/py/book/isbn9781301724536
Peru:http://itunes.apple.com/pe/book/isbn9781301724536
Venezuela:http://itunes.apple.com/ve/book/isbn9781301724536
New Zealand:http://itunes.apple.com/nz/book/isbn9781301724536

No comments:

Post a Comment