Friday, August 31, 2012

Yay - I got my first book copies

I got my first (physical) book copies, 10 in English, 10 in Albanian.   \^_^/
The print is nice, and the book, although still rather thin, is thicker than I expected. 

I will put a couple of sample poems here in my blog in the coming days.
Also, I will put some book pages in Amazon sites (like: cover, back cover, table of contents, about the author, and the same sample poems as in this blog).

--

Mbërritën kopjet e para të librit, 10 në anglisht, 10 në shqip.  \^_^/
Printimi është OK, dhe m.gj.se libri është relativisht i hollë, nuk është dhe aq sa mendoja.

Në ditët në vijim do vendos 2-3 poezi të zgjedhura nga libri në këtë blog këtu.
Gjithashtu, në faqet e Amazon do vendos disa faqe nga libri si p.sh. kapaku (kopertina), kapaku mbrapa, pasqyra e lëndës, rreth autorit, dhe të njëjtat poezi të zgjedhura që do vendos dhe në blog.


No comments:

Post a Comment