Tuesday, August 28, 2012

Super fast - book available on Amazon sites now!

Good service from CreateSpace and Amazon.

Both book versions (English - The Visual non Visuals - and Albanian - Vizualet jo vizuale) are available on Amazon sites. It is better to search by name, and not by book title currently.
However, see below for all the Amazon links for your convenience:

--

Që të dy versionet (anglisht dhe shqip) janë në shitje në faqet e Amazon.
Është më mirë ta kërkoni librin me emrin e autorit, dhe jo me titullin për momentin.
Sido që të jetë,  gjithë adresat e Amazon janë si më poshtë:

--

Amazon.com

English version:
http://www.amazon.com/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163288&sr=8-1&keywords=vangjel+canga

Albanian version:
http://www.amazon.com/Vizualet-jo-vizuale-Albanian-Edition/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163288&sr=8-2&keywords=vangjel+canga

Amazon.co.uk

English version:
http://www.amazon.co.uk/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163393&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.co.uk/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163393&sr=8-2

Amazon.de

English version:
http://www.amazon.de/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163456&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.de/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163456&sr=8-2

Amazon.fr

English version:
http://www.amazon.fr/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163587&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.fr/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163587&sr=8-2

Amazon.it

English version:
http://www.amazon.it/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163635&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.it/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163635&sr=8-2

Amazon.es

English version:
http://www.amazon.es/The-Visual-Visuals-Vangjel-Canga/dp/1479130729/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1346163695&sr=8-1

Albanian version:
http://www.amazon.es/Vizualet-jo-vizuale-Vangjel-Canga/dp/1479173797/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346163695&sr=8-2

No comments:

Post a Comment