Wednesday, September 19, 2012

The Visual Non Visuals (versioni anglisht) - Kindle ebook

Libri im (në versionin anglisht) tashmë është dhe në Kindle
(si ebook - electronic book - libër elektronik)

Ndryshimet me versionin e printuar janë si më poshtë.
Versioni në Kindle nuk ka ilustrime.
Një numër i vogël poezish është i ndryshëm në të dy versionet.

Faqet e Amazon për versionin në Kindle (ebook):

http://www.amazon.com/dp/B009CYPR2G

http://www.amazon.co.uk/dp/B009CYPR2G

http://www.amazon.de/dp/B009CYPR2G

http://www.amazon.fr/dp/B009CYPR2G

http://www.amazon.es/dp/B009CYPR2G

http://www.amazon.it/dp/B009CYPR2G

Tre faqet e para më sipër ofrojnë mundësinë për të parë disa nga faqet e para të librit ("Look Inside").

Versioni ebook-Kindle mund të jetë më i lirë në krahasim me versionin e printuar (duke marrë në llogari dhe koston e dërgimit).
Nëse blihet nga Evropa, mund të jetë më mirë (dhe lirë) të blihet nga një nga faqet Europiane.

No comments:

Post a Comment