Thursday, September 20, 2012

Kindle sites - corrections - korrigjime

First, you can always buy from amazon.com

For other stores, it looks like you can buy only if you live in a country closely related to it.

For example, you can buy from amazon.de if you live in Germany, Austria, etc (see list below), but not if you live in France (from France, buy from amazon.fr). 

--

Së pari, është gjithmonë e mundur të bleni nga amazon.com

Nga faqet e tjera, me sa duket, mund të bëhen blerje për Kindle vetëm nëse banoni në një vend afër. P.sh. mund të bleni nga amazon.de nëse jetoni në Gjermani, Austri, etj (shihni listën më poshtë), por jo nëse jetoni në Francë (për Francë, përdorni amazon.fr).

--

List :

amazon.co.uk • Guernsey
 • Isle of Man
 • Jersey
 • United Kingdom

 • amazon.de • Austria
 • Liechtenstein
 • Switzerland
 • Germany
 • Luxembourg

 • amazon.fr • France
 • Monaco
 • Switzerland
 • Belgium
 • Luxembourg

 • amazon.it • Italy
 • San Marino
 • Vatican City
 • Switzerland

 • amazon.es • Spain
 • Andorra
 • No comments:

  Post a Comment