Thursday, September 27, 2012

Look Inside!

Amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr now have a preview of the printed book (in both English and Albanian).

--

Tashmë mund të shihni disa nga faqet e librit (të printuar) në amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr (vlen dhe për versionin shqip, dhe për atë në anglisht).

--

Links:

English/Anglisht:

http://amzn.com/1479130729

http://www.amazon.co.uk/dp/1479130729

http://www.amazon.de/dp/1479130729

http://www.amazon.fr/dp/1479130729

Albanian/Shqip

http://amzn.com/1479173797

http://www.amazon.co.uk/dp/1479173797

http://www.amazon.de/dp/1479173797

http://www.amazon.fr/dp/1479173797

No comments:

Post a Comment