Sunday, March 3, 2013

Read an e-book week!

http://www.ebookweek.com/images/ebookweeklogoweb.jpg

I'm participating in the read an e-book week promotion on Smashwords!

My two for pay books, "The Visual Non Visuals"  and "Passenger Illusions" receive a 50% discount (use code: REW50 at checkout).

My other book "Melting Colors" is free.

--

Albanian info.

Unë jam pjesmarrës në "Read an ebook week" (java "lexo një ebook") në Smashwords.
Librat e mi në anglisht dhe shqip,  "The Visual Non Visuals" / "Vizualet jo Vizuale" dhe"Passenger Illusions" / "Iluzione Pasagjere" ofrohen me 50% ulje çmimi (përdorni kodin: REW50).

Libri im tjetër "Melting Colors" / "Shkrirje Ngjyrash" është falas.

No comments:

Post a Comment